Řezání vodním paprskem

Řezání laserem

Kontakt
BRIKLIS, spol. sr.o.,
středisko WCMŘezání vodním paprskem

Petr Cícha

tel: +420 608 966 338
tel: +420 381 278 400
fax: +420 381 278 325
e-mail: petr.cicha@briklis.cz

Řezání laserem

Libor Koten

tel: +420 776 473 794
tel: +420 381 278 400
fax: +420 381 278 325
e-mail: libor.koten@briklis.cz

Fakturační adresa:
BRIKLIS spol. s r.o.
Malšice 335
39175 Malšice
IČ: 43833497
DIČ: CZ43833497

Kliknutím zobrazíte kontakty

Výhody

  • Velkou výhodou při řezání vysokotlakým vodním paprskem je řezání bez tepelného ovlivnění řezaného materiálu, tzv. studený řez. Obráběný díl nevykazuje fyzikální, chemické, ani mechanické změny a je následně snadno obrobitelný.
  • Minimální silové působení paprsku na řezaný materiál, nedochází ke vzniku mikrotrhlin.
  • Univerzálnost – paprsek dělí většinu materiálů při velkém rozsahu řezaných tloušťek.
  • Řezání vodním paprskem je technologií přátelskou k životnímu prostředí. Při vlastním řezání nevznikají žádné ekologicky nevhodné zplodiny. Spotřeba vody na řezání je velmi malá ( závisí na tlaku a velikosti použité trysky). Jako abrazivo se používají netoxické látky, které mohou být recyklovány pro opakované použití.
  • Malý prořez materiálu a z toho vyplývající vysoké využití polotovaru – mezi jednotlivými výrobky se ponechávají mezery cca. 3 mm.