Řezání vodním paprskem

Řezání laserem

Kontakt
BRIKLIS, spol. sr.o.,
středisko WCMŘezání vodním paprskem

Petr Cícha

tel: +420 608 966 338
tel: +420 381 278 400
fax: +420 381 278 325
e-mail: petr.cicha@briklis.cz

Řezání laserem

Libor Koten

tel: +420 776 473 794
tel: +420 381 278 400
fax: +420 381 278 325
e-mail: libor.koten@briklis.cz

Fakturační adresa:
BRIKLIS spol. s r.o.
Malšice 335
39175 Malšice
IČ: 43833497
DIČ: CZ43833497

Kliknutím zobrazíte kontakty

Princip řezání

Podstatou dělení je obrušování děleného materiálu tlakem vodního paprsku. Tento proces je v podstatě stejný jako vodní eroze, ale značně zrychlený a soustředěný do jednoho místa.

Řezání probíhá na CNC řízeném stole. Pracovní tlak vody se pohybuje okolo 4 000 Bar. Tlakovým zdrojem jsou speciální vysokotlaká čerpadla. Paprsek vzniká v řezací hlavě zakončené řezací tryskou. Při zpracování měkkých materiálů se používá čistý vodní paprsek, pro ostatní případy je třeba použít abrazivního paprsku . Vhodnou abrazivní příměsí je přírodní granát.

Pohyb řezací hlavy a tedy i dráha řezu je řízena počítačem, na základě předem sestaveného programu. Je možné tedy provést i ten tvarově nejnáročnější řez během jedné operace.

Schéma řezání vodním paprskem:

technologie řezání  

Legenda:
 

1 – vysokotlaký přívod vody

2 – diamantová tryska

3 – přívod abraziva

4 – směšovací komora

5 – držák

6 – vodní paprsek

7 – řezaný materiál