Řezání vodním paprskem

Řezání laserem

Kontakt
BRIKLIS, spol. sr.o.,
středisko WCMŘezání vodním paprskem

Petr Cícha

tel: +420 608 966 338
tel: +420 381 278 400
fax: +420 381 278 325
e-mail: petr.cicha@briklis.cz

Řezání laserem

Libor Koten

tel: +420 776 473 794
tel: +420 381 278 400
fax: +420 381 278 325
e-mail: libor.koten@briklis.cz

Fakturační adresa:
BRIKLIS spol. s r.o.
Malšice 335
39175 Malšice
IČ: 43833497
DIČ: CZ43833497

Kliknutím zobrazíte kontakty

Technologie řezání vodním paprskem

Podstatou dělení je obrušování děleného materiálu tlakem vodního paprsku. Tento proces je v podstatě stejný jako vodní eroze, ale značně zrychlený a soustředěný do jednoho místa.

Řezání probíhá na CNC řízeném stole. Pracovní tlak vody se pohybuje okolo 4 000 Bar. Tlakovým zdrojem jsou speciální vysokotlaká čerpadla. Paprsek vzniká v řezací hlavě zakončené řezací tryskou. Při zpracování měkkých materiálů se používá čistý vodní paprsek, pro ostatní případy je třeba použít abrazivního paprsku. Vhodnou abrazivní příměsí je přírodní granát.

Pohyb řezací hlavy a tedy i dráha řezu je řízena počítačem, na základě předem sestaveného programu. Je možné tedy provést i ten tvarově nejnáročnější řez během jedné operace.

 

Výhody

a) Velkou výhodou při řezání vysokotlakým vodním paprskem je řezání bez tepelného ovlivnění řezaného materiálu, tzv. studený řez. Obráběný díl nevykazuje fyzikální, chemické, ani mechanické změny a je následně snadno obrobitelný.

b) Minimální silové působení paprsku na řezaný materiál, nedochází ke vzniku mikrotrhlin.

c) Univerzálnost – paprsek dělí většinu materiálů při velkém rozsahu řezaných tloušťek.

d) Řezání vodním paprskem je technologií přátelskou k životnímu prostředí. Při vlastním řezání nevznikají žádné ekologicky nevhodné zplodiny. Spotřeba vody na řezání je velmi malá ( závisí na tlaku a velikosti použité trysky). Jako abrazivo se používají netoxické látky, které mohou být recyklovány pro opakované použití.

e) Malý prořez materiálu a z toho vyplývající vysoké využití polotovaru – mezi jednotlivými výrobky se ponechávají mezery cca. 3 mm.

Využití technologie

Využití technologie řezání vodním paprskem je poměrně široké a dnes se používá v řadě výrobních oborů. Mezi materiály běžně obráběné vodním paprskem patří například:

  • všechny typy ocelí, včetně nerezových, nástrojových, kalených, hardox
  • měď, mosaz, hliník, dural, titan, barevné kovy
  • žula, mramor, dlažba, obklady, keramika
  • plasty, sklo, pryž, klingerit, korek, lamino, překližka (voděodolná)